logo

BATERIE VÝMETNIC LUXUS

Barevné pivoňky; stříbrné palmy a chryzantémy; zlaté palmy, vrby a brokáty, finále


  • ČAS EFEKTU: 90 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 200

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky