logo

Mars

Červená jiřina a modré nebe a bílý třpyt s červeným chvostem. Červená třpytivá vrba a zelený třpyt se zeleným chvostem. Stříbrná koruna a dešťová vrba s modrým chvostem. Praskající vrba a oranžová jiřina se zeleným chvostem.


  • ČAS EFEKTU: 39 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 36

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky