logo

Prskavky 90 cm

Prskavky 90cm - stříbrné


  • ČAS EFEKTU: 260 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 3

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky