logo

Kolibří fontána

Kolibří fontána, zlatočervený gejzír s výrazným zvukovým efektem s pískáním.


  • ČAS EFEKTU: 20 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 4

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky