logo

Earth

A:Red coco with white glittering. B:green coco with white glittering. C:crackling tail. D:brocde with red blue., E:golden willow with purple stars. F:spinning. G:blue with golden glittering. H:purple with golden glittering. I:spinning. J:silver chrys.


  • ČAS EFEKTU: 60 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 150

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky