logo

Epsylon

Efekty vystřelované v 5 řadách po 5 najednou: Červený chvost do červené jiřiny s praskající chryzantémou, zelený chvost do zelené jiřiny s praskající chryzantémou, modrý chvost do modré jiřiny s praskající chryzantémou, zlatý chvost do zlaté jiřiny s praskající chryzantémou, praskající chvost do praskání.


  • ČAS EFEKTU: 10 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 25

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky