logo

Red glitter mine to time rain comet

Red Glitter Mine to Time Rain Comet.


  • ČAS EFEKTU: 16 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 49

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky