logo





Ajeťák

Chvosty s cracklingem do modrých pivoněk, chvosty s cracklingem s bílými stroboskopy, finále


  • ČAS EFEKTU: 38 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 64

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky