logo

Magic Brocade Crown

Červené, zelené a modré chvosty do červených a zelených palem a brokátových korunek s praskáním.


  • ČAS EFEKTU: 30 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 19

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky