logo

First Class A

Barevné chvosty a hvězdy s praskotem a vrbou


  • ČAS EFEKTU: 53 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 25

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky