logo

Fantasy Cracker Thunder

brokátová koruna se stříbrnýmy hvězdamy


  • ČAS EFEKTU: 3 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 3

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky