logo

Hurricane

Zelené chvosty do práskajících zelených pivoněk stříbrné chvosty do fialových pivoněk s bílými stroboskopy, poslední 3 rány finále.


  • ČAS EFEKTU: 40 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 25

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky