logo

Lucky

Červené a zelené chvosty do červených a zelených pivoněk s práskající chryzantémou, stříbrné chvosty do červených dhalií, zelené chvosty s fialovými světličkami, práskající chryzantéma.


  • ČAS EFEKTU: 26 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F1 (od 15 let)
  • VÝSTŘELŮ: 25

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky