logo

Cest la vie

Červené, stříbrné, zlaté a brokátové palmy s bílými třpitkami, modrými světličkami a chryzantémou.


  • ČAS EFEKTU: 30 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 25

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky