logo

Sagittarius

Stříbrný chvost do červené vlny, šikmý výmet do W: červený chvost do praskání uprostřed, žlutý chvost do fialové pivoňky na obou stranách, W shape: červený chvost do praskání uprostřed, modrá pivoňka na obou stranách, šikmý výmet do S: zelený chvost do žluté vlny, šikmý výmet do S: praskající chvost do praskání, stříbrný chost do červené vlny, fialová vlna, modrá vlna, žlutá vlna, vějíř červená, žlutá, modrá a fialová vlna.


  • ČAS EFEKTU: 73 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 200

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky