logo

Spectacular

Válcová multifunkční fontána s měnícím se efektem.


  • ČAS EFEKTU: 45 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 1

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky