logo

Dortová fontána 60s

Stříbrná fontána


  • ČAS EFEKTU: 60 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F1 (od 15 let)
  • VÝSTŘELŮ: 4

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky