logo

Pozemní víry (Čmelák)

Ohnivých čmelák 6ks.


  • ČAS EFEKTU: 4 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F1 (od 15 let)
  • VÝSTŘELŮ: 6

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky