logo

Brocade King With Blue Mines

Modré miny. Zelený chost do brokátové královské koruny


  • ČAS EFEKTU: 13 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F3 (od 21 let)
  • VÝSTŘELŮ: 49

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky