logo

1. S pyrotechnikou zacházejte vždy s rozmyslem. Chyby se stávají většinou jen jednou a jejich následky jsou značné.

2. Nevystavujte žádnou část těla do směru výmetu pyrotechniky! Nemiřte pyrotechnikou proti jiným osobám, zvířatům ani stavbám.

3. DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST od lidí, staveb a zvláště od hořlavých předmětů. Bezpečná vzdálenost je uvedena na obalu každého výrobku jeho výrobcem.

4. NIKDY nenechávejte děti, mladistvé nebo osoby ovliněné omamnými látkami, manipulovat s výrobky zábavní pyrotechniky!

5. Pokud se rozhodnete zábavní pyrotechniku nakupovat (nejen u nás), dbejte hlavně na to, aby na obalu bylo vyznačeno datum spotřeby a výbrobek byl v neporušeném stavu.

6. Na různých tržištích se můžete setkat s neoznačenými výrobky nebo s výrobky patřícími do kategorie F4. Tyto výrobky v zájmu vlastního zdraví nikdy nekupujte.

7. Na každém výrobku by měl být uveden také návod k použití v českém jazyce. Tento návod při odpalu, manipulaci a skladování vždy dodržujte, zejména pak bezpečnou vzdálenost.

8. Pokud se výrobek nespustí, nechejte jej v klidu po dobu alespoň 30 minut. Poté selhávku potopte do vody na 24 hodin. Nikdy jej nerozebírejte, dbejte pokynů výrobce. Nabízíme službu likvidace selhávek. Pokud si nevíte rady, zavolejte nám!

9. Velká spousta domácích kutilů nebo pyromanů se snaží sestavovat vlastní ohňostroje. Při dodržování zásad bezpečnosti je to možné. Vždy je lepší sestavení ohňostroje přenechat odborné firmě. U nás je možnost zakoupit již hotové ohňostroje k vlastnímu odpalu.

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky