logo

R./G./P./B. crosette w. White glow

Efekt: červené, zelené, fialové a modré crossetty se stříbrným minovým podstřelem


  • ČAS EFEKTU: 20 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 24

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky