logo

Shiny way

Red Tail to Brocade Crown to Red; Green Tail to Brocade Crown to Green; Blue Tail to Brocade Crown to Blue


  • ČAS EFEKTU: 40 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 36

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky