logo

Asteroid

Crackingové chvosty do červených pivoněk se stroboskopy a zelených pivoněk s bílými stroboskopy, poslední 3 rány finále.


  • ČAS EFEKTU: 18 sekund
  • TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: F2 (od 18 let)
  • VÝSTŘELŮ: 16

© 2017 - 2018 pyroplzen.cz | Obecné zásady bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky | Obchodní podmínky